Här är redaktionen för Slöjd Håller


• Carina Olsson, hemslöjdskonsulent, Region Värmland

• Eva Landén, utvecklare hemslöjd, Region Jönköpings län

• Göran Posthuma, hemslöjdskonsulent, Region Jämtlands län

• Helena Åberg, länshemslöjdskonsulent, Sörmlands museum

• Helene Wallin, Nämnden för hemslöjdsfrågor

• Lars Petersson, länshemslöjdskonsulent, Örebro läns museum

• Pia Jägstrand, länshemslöjdskonsulent, Region Norrbotten

Vill du kontakta oss i redaktionen?

Skicka e-post till: info@nfh.se