FAKTA - Trä och olika träslag

Människor har i alla tider använt naturen för att skapa sig en bra tillvaro.  Ett viktigt exempel på detta är människans förhållande till träd och trä. Träden har alltid funnit nära människor och har av arbetande händer förvandlats till kultur med en stor variation av föremål och byggnader.  Allt från det mest vardagliga bruksföremålet till konstverk och byggnader med starka symbolvärden. Av trä har vi skapat både för arbete och för rekreation, till exempel hus, möbler, köksredskap, kugghjul, kvarnhjul leksaker, skulpturer och musikinstrument för att nämna några.  

Att trä är så användbart beror bland annat på den stora variationsrikedomen som finns i olika träslag. De har alla olika egenskaper, något som människor känt till väldigt länge och som de också har utnyttjat.

Exempelvis är eken hård och mycket rötbeständig. Därför har den historiskt använts mycket till båtar och skepp. Nu använder vi ek i möbler och inredning, stängselstolpar parkettgolv och tunnor för vin och whiskey.  Linden däremot är mjuk och lätt och är därför lämplig att snida och skulptera i. Den kan också användas till proteser. Björk och bok är smaklösa och är därför lämpliga som köksredskap. De är också väldigt vanliga i möbler. Historiskt har de på grund av sin vanliga förekomst i olika delar av landet varit vanliga till redskap. Tallen kan användas inom husbyggnad och timring och har tidigare även varit viktig för tjärtillverkning. Granen har använts mycket till gärdsgårdsvirke. Den används mycket som konstruktionsvirke i hus men när granen är tätvuxen och av hög kvalitet används den också till fiollock och gitarrer på grund av dess goda akustiska egenskaper.

Ibland när ett och samma föremål kräver olika egenskaper i sina delar kan flera träslag användas i samma föremål. Det gäller exempelvis i traditionella träräfsor som ska ha lätta skaft, sega och ganska hårda räfskammar och mycket hårda och glatta räfspinnar. Till skaftet lämpar sig gran, al eller ytveden av ask. Krokvuxen björk eller svallved av björk har de egenskaper som krävs till räfskammen. Pinnarna görs allra helst av syren enligt många slöjdare.  Även i vagnshjul av trä används olika träslag eftersom de olika hjuldelarna har olika krav på hållfasthet seghet och slitstyrka. Ekrarna görs av ek vilket till och med hörs på namnet. Till navet krävs ett riktigt svårkluvet träslag. Här har alm eller masurbjörk varit vanligt och till hjullötarna passar exempelvis ask.

Egenskaperna hos olika delar och växtsätt är också användbara för att skapa funktionella och hållbara föremål. Krokvuxna delar blir svängda föremål som möbeldetaljer, handtag, skedar och slevar. Av rotben, trädens övergång mellan rot och stam var det tidigare vanligt att tillverka bärande konsoler för takbjälkar, båtspant och vävstolsgavlar.

Nu för tiden är det inte så vanligt med träräfsor, trähjul och konsoler av rotben. Trä har i många lägen blivit utbytt mot plast och olika mataller och kompositmaterial. I vissa lägen är det nödvändigt för att svara upp mot hållfasthet och funktion. I andra fall är trä ett fullgott material och i många lägen det bäst ur klimatsynpunkt. Det är både förnyelsebart och en kolsänka. (läs mer om kolsänka här)

Det finns många fördelar med att använda trä i allt från flervåningshus till köksredskap, leksaker, möbler och inredning. Att plastbanta i köket och välja trä i stället för plast är därför ett viktigt ställningstagande, både för klimatet och för den egna hälsan.

Läs mer om trä och olika träslag på  webbsidan Slöjden i skogen eller i boken Slöjden börjar i skogen.

 

Text: Helena Åberg, länshemslöjdskonsulent i Sörmland, jan 2016