TIPS - Vad gör man med färgrester?

Burkar med färgrester behandlas som miljöfarligt avfall och kan lämnas till närmaste miljöstation. Foto: Heli Björkman

Hur man gör

• Färgburkar kan återanvändas; hör med din färghandlare, han kanske tar emot dina burkar. Burkar med färgrester behandlas som miljöfarligt avfall och kan även lämnas till närmaste miljöstation.
• Torr färg, torrt färgavfall, intorkade penslar etc är inte miljöfarligt avfall, om inte färgen innehåller speciellt miljöfarliga produkter. Den sortens torkade rester kan du kasta i hushållssoporna eller källsortera.

Hur man inte gör

• Häll inga färgrester i avloppet.
• Tvätta inte penseln i vasken utan samla tvättvattnet i en burk och lämna in den till miljöstationen. Om du häller ut tvättvattnet i vasken så hamnar rester av organiska lösningsmedel eller vattenfärgernas mögelhämmande biocider i reningsverket och förgiftar de nyttiga bakterierna där.

Använd rå linolja när du löser upp färgen i dina penslar. Tvätta därefter i brunsåpa så varar penslarna länge.