FAKTA - Färgingredienser

När färg har torkat återstår mest bindemedel som håller ihop pigmenten och ser till att färgen fäster vid underlaget. Foto: Heli Björkman

Om du köper färdig färg är det troligt att burken innehåller en eller flera av följande ingredienser.

Aromater och terpentin

Aromater fungerar som fettlösande ämnen i lacknafta och är klassade som cancerframkallande. Isoparaffiner, som är mer renframställda petroleumprodukter, innehåller en mycket mindre mängd aromater, och normalparaffin är helt aromatfritt och dessutom nedbrytbart i naturen. Båda paraffinerna framställs ur petroleum och ökar liksom lacknafta, förekomsten av det marknära ozonet, vilket har negativa effekter för växter och djur. Terpentin innehåller inga aromater.

Färgens bindemedel

När färg har torkat återstår mest bindemedel som håller ihop pigmenten och ser till att färgen fäster vid underlaget. Det finns en lång rad bindemedel. I listan här nedanför har vi samlat ett antal, de flesta medlen kommer från naturen – från jordskorpan eller från växt- och djurriket. Syntetiska alkyder, polyakrylat, polyvinylacetat och epoxi tillverkas av petroleum, av ändliga naturresurser och passar inte in i ett kretsloppstänkande.

Traditionella färgtyper

Bindemedel
Silikatfärg
Kaliumsilikat
Kalkfärg
Kalciumkarbonat

Slamfärg
Råg och vetemjöl
Vegetabilisk limfärg

Vegetabiliska limämnen (ex. cellulosalim, dextrin)

Animalisk limfärg

Animaliska limämnen (ex. harlim, benlim, fisklim, pärllim)

Kaseintempera

Mjölkkasein

Äggtempera

Ägg

Bivaxlasyr

Bivax

Slamoljefärg

Linolja och råg/vetekmjöl

Kaseinoljetempera

Linolja och mjölkkasein

Äggoljetempera

Linolja och ägg

Lacker och fernissor

Linolja, trä- och nötoljor

Linoljefärg

Linolja

Tjärfärger

Trätjära

Andra färgtyper

Bindemedel

Alkydfärg/lacker

Syntetiska alkyder

Alkydemulsionsfärg

Syntetiska alkyder

Akryllatex

Polyakrylat

Epoxifärg

Epoxi

PVAC-latex

Polyvinylacetat

Fungicider

Vattenbaserad färg, t ex akryllatex och PVAC-latex, är färskvara och innehåller ämnen som hindrar den ifrån att ruttnar i burken, till exempel fungicider och biocider. Genom att blanda färgen själv inför målningen, undviker du att använda den här typen av gifter.

Fyllnadsmedel

Färdigblandad färg innehåller ofta fyllnadsmedel, det vill säga ämnen som ger färgstyrka, konsistens och glans. Medlen används också för att göra färgen drygare och billigare.

Konserveringsmedel

Tensider, nonylfenolföreningar, fungerar som konserveringsmedel i färg. De skadar vattenlevande organismer och bör undvikas. Det kan dock vara nödvändigt att tillsätta ett visst skydd mot mögel och bakterier.

Tillsatsmedel

Ämnen som tillsätts för att ge färgen speciella egenskaper. Det kan vara biocider (konserveringsmedel och svampgifter), sickativer (påskyndar torkningen), skumdämpare, antiskorpmedel och tensider. Speciellt latexfärger kräver många tillsatsmedel: vätmedel, rosthindrande medel, PH-reglerande medel, förtjockningsmedel, konserveringsmedel, skumdämpare, torkfördröjande medel, filmbildande medel och parfym.

Träoljor

Träoljor innehåller ofta lacknafta – välj istället rå kallpressad linolja som har lätt att tränga in i trät.

Förbjudna färger

Sedan 1 juli 1996 är det förbjudet att tillverka rostskyddsmedel som innehåller blymönja (blyoxid) och färg med blykromat.

Gör din egen färg.
Här kan du ladda ner och skriva ut färgrecept.