FAKTA - Färg och miljön

Med färg kan vi underhålla, reparera och återanvända våra bruksföremål och byggnader och därigenom hushålla med resurser och natur på ett bättre sätt.  Foto: Ellinor Hall

Med färg kan vi underhålla, reparera och återanvända våra bruksföremål och byggnader och därigenom hushålla med resurser och natur på ett bättre sätt.
Foto: Ellinor Hall

Målningen har en praktisk funktion som har positiva effekter på naturen. Rätt utförd målning är ett sätt att förlänga livslängden hos materialen. Färg skyddar mot rost, röta, mögel och slitage. Med färg kan vi underhålla, reparera och återanvända våra bruksföremål och byggnader och därigenom hushålla med resurser och natur på ett bättre sätt. Ingen period i målningens historia har varit helt fri från negativa miljöeffekter. Förr – när målningen var mera sparsam och man inte slösade med färg eller slarvade med rester – märktes effekterna av de giftiga ämnena mindre. Idag gör den stora förbrukningen av färg att vi måste tänka i nya banor.

Att välja rätt färg

Vilka färger är då bäst ur miljösynpunkt? Titta efter färger som har en fullständig innehållsdeklaration; det krävs ännu inte någon innehållsdeklaration på färg som saluförs. Producenterna måste dock deklarera om färgen innehåller något som är hälsovådligt. De flesta färger består till största delen av lösningsmedel (lacknafta, terpentin eller vatten). Torrhalten i färgen, det vill säga den andel av det vi stryker på som finns kvar när färgen torkat, är oftast runt 30 procent – resten dunstar bort. Ett miljövänligt alternativ är förstås att blanda sin egen färg själv, då vet du vad du använder.