FAKTA - Hampa

Hampa odlades i Sverige redan för minst 2000 år sedan. Hampans fibrer har en stor draghållfasthet, styrkan ökar i vått tillstånd, dessutom har fibrerna ett markant motstånd mot mögelangrepp. Det innebär att hampan runt om i världen har haft stor användning inom rep- och segeltillverkning. Den svenska hampan användes också till folkliga brukstextilier – kläder, handdukar, bäddtextilier, mattor och säckar.

Hållfast men något sämre ljusegenskap

Hampan skördas och bereds på liknande sätt som linet. Den är mycket stark och har en synnerligen hög draghållfasthet och god vattenbeständighet. Men den har något sämre ljusegenskap än lin, vilket kan försvaga fibern. Inom EU får man idag efter tillstånd odla hampa. De godkända sorterna innehåller en mycket låg halt, under 0,2 procent, av det psykoaktiva ämnet THC (Thetrahydrocannabinol).

Miljövänlig odling

Hampa sås tidigt och är inte speciellt frostkänslig. Växten kan i gynnsamma lägen bli upp till fyra meter hög, och precis som linet är den en kombinerad spånads- och oljeväxt. Hampa klarar de flesta parasitangrepp. Den hävdar sig också bra mot ogräs, eftersom plantorna under gynnsamma förhållanden utvecklas snabbt och därmed skuggar och kväver ogräset. Detta innebär att det inte krävs några bekämpningsmedel. Rötterna går djupare än många andra grödor och binder därmed marken och förhindrar jorderosion. Hampans rikliga bladmassa, som faller till marken före skörd, återför näringsämnen till jorden.