FAKTA - Skinn

När man slöjdar i skinn – i till exempel pälsskinn, nappa och läder – är det svårt att känna till materialets bakgrund. Det är framför allt avfettning och garvning som innebär problem för miljön, alltså vid den kemiska process då rå hud omvandlas till läder.

Olika konserveringsmetoder

För att hindra råhuden från att förruttnas konserveras den. Det finns ett antal olika konserveringsmetoder: lufttorkning (används i varmare länder), saltning (den vanligaste metoden i Europa), nedfrysning (vanligt i USA, försök görs även i Europa) och syra-salt-behandling (säljs som halvfabrikat till garverierna). Det förekommer också en sorts förgarvning enligt så kallad wet blue-metod.

Avfettning

Innan skinnen garvas måste allt underhudsfett bort. Fårhudar är svåra att avfetta. Vid tillverkning av mjuka skinn (tvättbara lammskinn) måste avfettningen vara fullständig. Avfettningen sker med olika metoder beroende på var skinnen garvas. Hur fett sophanteras och återanvänds varierar också mellan olika garverier och från land till land.

Olika garvningsmetoder

Det finns olika metoder att garva skinn – hantverksmässiga och industriella. Fettgarvning är en ålderdomlig metod där olika fetter används som garvande ämne. En annan gammal metod är vegetabilisk garvning, där man använder sig av garvsyrerika växtämnen. Mineralgarvning sammanför olika moderna garvningsmetoder där man använder sig av mineraler t.ex. krom. Man kan också garva skinn med syntetgarvämnen t.ex. aldehyder. Ibland används en kombination av olika garvningsmetoder, så kallad kombinationsgarvning. Inom industrin är garvning med krom fortfarande vanligt men man strävar efter mindre miljöbelastande metoder.

Nya miljödirektiv

Nya miljödirektiv från EU reglerar idag kemikaliehanteringen i våra europeiska garverier. Strängare miljökrav på både process och produkt ger oss bättre kvaliteter med minskad negativ påverkan på vår miljö och på vår hälsa. Om man vill veta hur skinnet garvats? Be om information från respektive garveri, och fråga om varublad på använda kemikalier i de olika garvningsmetoderna. För mer allmänna frågor om läder och skinns miljöpåverkan, prata med miljövårdskontoret i din kommun.