TIPS - Att skaffa virke - material till träslöjd

Slöjdvirke finns runt omkring oss – i våra skogar växer fler än sextio olika träslag. Foto: Lars Petersson
Slöjdvirke finns runt omkring oss – i våra skogar växer fler än sextio olika träslag. Foto: Lars Petersson

Slöjdvirke finns runt omkring oss – i våra skogar växer fler än sextio olika träslag. Att ha sin egen skog är inte alla förunnat. Men om du söker material för träslöjd, fråga en skogsägare om du kan få köpa material ”på rot”. Den som känner en skogsägare kan också be att få ta en titt i massavedstraven. Där kan man hitta bra bitar, om man har tränade ögon att se med. Mindre sågar kan ofta leverera fint slöjdmaterial. En bra kontakt med en såg kan leda till att man får sina speciella önskemål tillgodosedda. De har möjlighet att ta vara på lämpliga slöjdämnen på ett bra sätt.

Slöjda i färskt trä

Man gör det enkelt för sig om man slöjdar i färskt trä. Det är enklare att bearbeta än torkat, och man kan börja slöjdandet direkt utan att lägga tid och energi på torkning. För att utnyttja materialet maximalt klyver man virket istället för att såga det. Klyvningen följer fiberriktningen och gör att man kan gå ner i dimension utan att förlora i styrka. Det är alltså ett sätt att hushålla med råvaran.

Titta efter krokvuxet

Krokvuxet virke är ofta värdefullt. Konsten är att se vilket föremål ämnet lämpar sigför. Det är också värdefullt att lära känna sin skog, och minnas var ämnet finns när man behöver det. Ett krokvuxet ämne ger styrka eftersom fibrerna följer formen på föremålet. Förr i tiden använde man krokvuxna ämnen till en mängd olika föremål: skaklar, ok, bärträn, slevar, lieorv med mera. Ämnen från rotben är extremt starkt och lämpar sig till exempel för båtspant, kälkmedar, vävstolar och konsoler. Det är bara din fantasi som sätter gränser för användningsområdet för krokvuxna ämnen.

Eget eller massproducerat virke?

Den som har möjlighet att fälla sitt eget virke, såga och torka det efter bästa principer har mycket att vinna. Det handlar både om energihushållning och om att få ut så mycket material som möjligt av stocken. Den som behärskar hela kedjan från råvara till slutprodukt sparar både möda och naturresurser genom att tänka efter före. Många anser att massproducerat virke på brädgården lämpar sig dåligt för slöjdändamål. Träden har växt glest och då bildas mycket kvist. Barrvirke planterat på kultiverad mark växer för fort med glest mellan årsringarna som följd. Detta ger virket sämre hållfasthet och motståndskraften mot röta minskar. Detta är ointressant om man producerar för massaindustrin och vill ha mer kvantitet än kvalitet. Detta gäller för barrträd; lövträdsom ask, alm och ek kan däremot må bra av att växa på lite frodigare mark då virket får bättre hållfasthet.

Allemansrätten

Läs mer om allemansrätten www.naturvardsverket.se