FAKTA - Växtfärgning, en gammal tradition

Att färga ullgarn med växtfärger är en gammal tradition. Men denna naturnära metod är inte alltid så miljövänlig. En del av de ämnen som finns i recepten är skadliga för naturen. 

Att färga ullgarn med växtfärger är en gammal tradition. Men denna naturnära metod är inte alltid så miljövänlig. En del av de ämnen som finns i recepten är skadliga för naturen. 

Att färga ullgarn med växtfärger är en gammal tradition. Men denna naturnära metod är inte alltid så miljövänlig. En del av de ämnen som finns i recepten är skadliga för naturen. När man samlar växter för färgbad, är det viktigt att man inte går för hårt fram så att återväxten hämmas. Kom ihåg att du måste ha markägarens tillstånd för att plocka löv, mossor och andra färgväxter. Färgbad som kokas av växtdelar kan du hälla ut direkt i naturen när de är färdiganvända.

Tillsatser som ur miljösynpunkt går bra att använda för färgbad:
• Vinsyra och lut
• Vinsten och kalk
• Oxalsyra och koksalt
• Garvsyra och saltsyra
• Alun och soda
• Järnvitriol och ättika
• Ammoniak och pottaska
• Natriumhydrosulfit

Undvik att använda:
• Zinkklorid och kopparvitriol
• Tennklorid och kadmiumdikromat

Foto: Birgitta Nygren