FAKTA - Ull

Ullfibrer kan komma från olika fårraser, men också från kanin, get, lama och kamel.  Foto: Birgitta Nygren

Ullfibrer kan komma från olika fårraser, men också från kanin, get, lama och kamel. Foto: Birgitta Nygren

Ullfibrer kan komma från olika fårraser, men också från kanin, get, lama och kamel. Även flera hundraser har en päls vars hår går att spinna. Ur miljösynpunkt är fårhållning inte så problematisk. Fåren hjälper till att hålla markerna öppna och fungerar därför som landskapsvårdare, det vill säga om de inte tillåts beta alltför hårt.

Ett par miljöproblem

Bekämpningen av parasiter är det största miljöproblemet i fårhållningen. Om fåren går för tätt sprider sig parasiter mellan dem. Och för att ta död på såväl yttre som inre parasiter används insektsmedel – här gäller det att hitta nedbrytbara ämnen som inte skadar miljön på sikt. Yttre parasiter i ullen förekommer nästan bara i varma länder, till exempel i Australien. Inre parasiter finns även hos våra får. Storskalig ullhantering innebär miljöproblem. Naturen har svårt att bryta ned de stora mängder lanolin (ullfett) som tvättas ur ullen, och hanteringen kräver reningsverk. Ofta centrifugerar man bort lanolinet, som sedan deponeras eller används i kemikalieindustrin.

Ullgarner.  Foto: Heli Björkman

Ullgarner. Foto: Heli Björkman

Giftigt malmedel

När ullen har tvättats tillsätter man malmedel, som ska hindra ullen från att bli angripen under lagring och transport. Det är vanligt att medlet tvättas bort, och hamnar i avloppsvattnet under den fortsatta beredningen. I så fall tillsätts nytt malmedel i samband med färgningen. Malmedel är giftigt, och hanteringen således problematisk. När man spinner ullen, tillsätts mineralolja tillverkad av petroleum; istället skulle man kunna använda vegetabilisk spinnolja. I framställningen av miljöanpassade textilier är det inte tillåtet att behandla materialet så det blir krympfritt, med så kallad superwash-behandling. Textilvaror i offentlig miljö behandlas ofta med flamskyddsmedel, en metod som ger upphov till giftiga dioxiner vid bl.a. tvätt och förbränning.  Ullvaror behöver däremot inte flamskyddsbehandlas, eftersom ull är svårantändligt.

Ull innebär mindre tvätt

Ull är smutsavstötande, vilket ur miljösynpunkt förstås är positivt. Man behöver inte tvätta ylletextilier så ofta – det räcker med att vädra. Dessutom är det förhållandevis lätt att ta bort fläckar på ylle, så att man slipper tvätta hela plagget eller textilien.