TIPS - Rötter

Rot är ett utmärkt slöjdmaterial som man oftast gör korgar av. Rötter är också bra när man ska sy ihop andra material. Foto: Göran Posthuma
Rot är ett utmärkt slöjdmaterial som man oftast gör korgar av. Rötter är också bra när man ska sy ihop andra material. Foto: Göran Posthuma

Rot är ett utmärkt slöjdmaterial som man oftast gör korgar av. Rötter är också bra när man ska sy ihop andra material, och kan till exempel fungera som söm på en svepask. Med rot kan du också fästa ris vid ett kvastskaft. Oftast används rötter av björk och gran. I din jakt efter rötter att slöjda med, sök efter mark där det är lätt att gräva – till exempel gamla torvtag, dikeskanter eller sandtag. Om du finner ett bra rottag, var rädd om det. Det kan du ha glädje av under många år.

Gräv försiktigt

Man kan gräva rötter hela sommaren och hösten. Men innan du börjar gräva, var noga med att ha markägarens tillstånd. Gå försiktigt fram så att du inte skadar trädet. Undvik att ta för mycket rötter från samma träd. Täck över de rötter som blir kvar, så att nya växer ut. Undvik även att dra rötter i mark med värdefull växtlighet – till exempel kan mossor, som växer långsamt, ta stor skada. I övrigt mår marken bara bra av den bearbetning som rotdragandet innebär. När markskiktet rörs om får nya frön lättare att gro.