FAKTA - Linoljebaserad färg

Kallpressad linolja har små molekyler och tränger därför lätt in i trät. Den har en mild, angenäm lukt och är guldgul till färgen. Foto Lars Petersson
Kallpressad linolja har små molekyler och tränger därför lätt in i trät. Den har en mild, angenäm lukt och är guldgul till färgen. Foto Lars Petersson

Linoljebaserad färg består av linolja och ett pigment – det kan också ingå ett emulgeringsmedel (lösningsmedel). Utan emulgeringsmedel går det inte att blanda vatten och olja.

Olika sorters linolja

Det ingår flera oljor i färgtillverkningen, den viktigaste är linoljan som görs på frö från oljelinet. Kallpressad linolja har små molekyler och tränger därför lätt in i trät. Den har en mild, angenäm lukt och är guldgul till färgen. Innan linoljan används till färgframställning bör den avslemmas och raffineras; procedurer som bland annat tar bort glycerin, ett ämne som gör att färgen tjocknar till tvål i burken. Raffineringen minskar också risken för att färgen ska krackelera när den torkar. Varmpressad olja har starkare lukt och brungul färg och används ofta till enklare färgkvaliteter. Rå linolja – som kan vara både kallpressad och varmpressad – har mycket lång torktid. Det går att förkorta torktiden genom kokning och tillsats av metalloxider, produkten kallas då kokt linolja. Kallpressad kokt linolja tränger in bra i underlaget och är lämplig att producera färg av.

Lösningsmedel

I linoljebaserad färg går det att använda olika sorters lösningsmedel: vatten, terpentin eller lacknafta. Vid målning inomhus använder man vatten, det ger inga irriterande eller skadliga avdunstningar. Lacknafta är främmande för naturens kretslopp och bör undvikas helt. Det tillverkas av petroleum, en ändlig naturresurs. Petroleum avger också ämnen som bildar marknära ozon som i sin tur skadar människor, växter och djur. Då lacknafta avdunstar bidrar det dessutom till växthuseffekten. Så kallad målarterpentin består ofta till 95 procent av lacknafta. Medan balsamterpentin – eller fransk terpentin som den också kallas – tillverkas av förnyelsebara råvaror. Produkten kommer från barrskog och är en biprodukt vid pappersmassatillverkning. Tips: Rester av terpentin lämna du till kommunens återvinningsstation.

Ägg som emulgeringsmedel

Som emulgeringsmedel används vanligen ägg, äggpulver eller mjölkpulver. Färg med ägg eller äggpulver kallas äggoljetempera, medan färg med mjölkpulver kallas för kaseinoljetempera.

Torkat från ytan och in

Linoljefärg torkar inte på samma sätt som en plastfärg eller en alkydoljefärg. Färgen härdar genom en kemisk process där linoljan tar upp syre från luften och härdar från ytan och in. Ju tjockare man målar, desto längre tid tar processen. Målar man för tjockt blir det nästan omöjligt för syret att nå det inre skiktet – resultatet blir bubblig färg som flagar av.  När en plastfärg eller en alkydoljefärg torkar, bildar den ett utanpåliggande skikt, likt en tunn plastfilm. Den tränger inte in i trät och ger därför inget rötskydd. Den flagar fortare och man måste måla om oftare, vilket i sin tur leder till ökad belastning på miljön.

Rengöring av penslar

Lösningsmedel löser färgen, men tvättar inte bort den. Till det behövs vatten med såpa eller diskmedel i ett grundare kärl. Naturborst håller formen bäst om du sköljer med riktigt kallt vatten.