FAKTA - Bomull

Bomullsodling kan kallas ekologisk när man varken använder konstgödning eller kemiska bekämpningsmedel. Foto: Gunilla Mattsson
Bomullsodling kan kallas ekologisk när man varken använder konstgödning eller kemiska bekämpningsmedel. Foto: Gunilla Mattsson

Bomull är en eftertraktad råvara som odlas i ett 70-tal länder. Dessvärre tillhör bomullen en av världens mest besprutade grödor, något som självklart för med sig miljöproblem.

Konventionell och ekologisk odling

Inom den konventionella bomullsodlingen använder man konstgödning för att få större skördar. De stora monokulturerna gör att angreppen av skadeinsekter blir omfattande och därför besprutar man odlingarna. Besprutningen slår ut alla insekter – både de skadliga och deras naturliga fiender. Bomullsodling kan kallas ekologisk när man varken använder konstgödning eller kemiska bekämpningsmedel. Istället tar man då vara på naturens eget sätt att klara skadeinsekterna, till exempel genom att se till att deras naturliga fiender finns i området. Det kan vara problematiskt att i den ekologiska odlingen skapa en bra jordmån – att få fram tillräcklig mängd naturlig gödsel från den egna gården. Lyckas man inte, minskar skörden.

Så mycket odlas ekologiskt

Det odlas bomull i omkring 70 länder – ekologisk odling pågår i 18 länder. I många delar av världen har bomullen alltid varit ekologisk. Där har man inte haft tillgång till vare sig konstgödning, bekämpningsmedel eller maskiner. Kvantiteterna från dessa odlingar blir dock ganska små. Att spåra en färdig bomullsvaras ursprung är svårt. Skörden skickas till stora bomullsmarknader där allt blandas. För att veta hur bomullen odlats, krävs att den är ekologiskt odlad och försedd med uppgift om vem som har kontrollerat den.

Bomullsproduktion och miljön

Bomull plockas för hand eller med maskin. I USA och i forna Sovjetunionen används maskiner; bomullen skördas då efter att höstfrosten avlövat buskarna. I områden utan höstfrost sprutas buskarna – det förekommer dock i ganska liten omfattning. I övriga världen skördas bomullen för hand och plockas då vartefter den mognar. Då behövs inte någon avlövning. Bomull spinns med hjälp av spinnoljor. Ibland används oljor som är svårnedbrytbara och giftiga. Nästan all bomull bleks, även den som ska färgas. Det är en förutsättning för att vi ska få exakt den nyans vi vill ha. Blekningen sker med klor, vilket inte är bra för miljön – väteperoxid fungerar lika bra och ger mindre farliga biprodukter. Bomullsväverierna använder syntetiskt varpklister, som naturen har svårt att bryta ned. Men ofta används lätt nedbrytbart stärkelseklister av majs eller potatis.