FAKTA - Bark och sly

Risslöjd är en anspråkslös variant av husbehovsslöjd som kan resultera i många sorters föremål. Om du vill ta ditt eget sly, fråga då först markägaren om lov. Foto: Berit Thorburn
Risslöjd är en anspråkslös variant av husbehovsslöjd som kan resultera i många sorters föremål. Om du vill ta ditt eget sly, fråga då först markägaren om lov. Foto: Berit Thorburn

Bark och sly är två utmärkta slöjdmaterial. Olika träds bark passar för olika sorts slöjdande. Tallbark är lätt att skära i, och lämpar sig för barn som vill träna sig att använda kniv. Bark av till exempel ek och al används vid skinngarvning och som impregneringsämne när man barkar segel. Om du söker en större mängd bark, vänder du dig enklast till ett sågverk. Tänk på att inte ta bark från växande träd.

Sly och husbehovsslöjd

Även sly och ris har flera användningsområden. Risslöjd är en anspråkslös variant av husbehovsslöjd som kan resultera i många sorters föremål: korgar, kvastar, vispar, dörrmattor, spaljéer med mera. Om du vill ta ditt eget sly, fråga då först markägaren om lov. Prova att ta kontakt med kommunen – parkförvaltningen eller kyrkogårdsförvaltningen. Kanske har de röjningsarbeten på gång, och vet var det finns ris att hämta.

Allemansrätt och allemansansvar

Allemansrätten ger oss rätt att tämligen fritt visats i naturen, men den är ganska sträng när det gäller vår rätt att använda naturens material. För mer information om allemansrätten se www.naturvardsvarket.se