#6 Lyktor och facklor

– slöjdade alternativ till festmarschaller

Papperslykta

Fyrverkerier och marschaller skickar ut avger massor av kemikalier, färgämnen och skräp i luften. Här visas hur eleverna själva kan tillverka lyktor och facklor för festliga tillfällen. Enkla och billiga material som finns i nästan alla hem.

När lyktor och facklor brinner ger det ett minimum av utsläpp och skadliga kemikalier i förhållande till traditionella fyrverkerier. Rester av papper och pinnar förmultnar och konservburkar kan användas om igen eller lämnas till återvinning.

Levande ljus och eld skapar fin stämning och sprider lugn. 

 

ÄMNE och ÅRSKURS

Slöjd, kemi, fysik och samhällskunskap. Dessa uppgifter klarar elever från år 3 till gymnasiet, uppgifterna får anpassas till hur självständigt man arbetar och hur slutresultatet presenteras.

 

TÄNK

  • Vad påverkar lyktans/facklans förmåga att brinna?
  • Hur lång är lyktans/facklans brinntid?
  • Påverkar konstruktionen brinnförmågan?
  • Vad påverkar lyktans förmåga att brinna eller flyta?
  • Hur viktig är papprets kvalité? Vad är pappret tillverkat av?
  • Hur länge brinner ljuset?
  • Hur lång tid tar det för pappret att förmultna i vattnet?
  • Vad måste man tänka på för att facklan ska vara säkert placerad?
  • Kan man släcka pinnfacklan och tända den igen?
  • Är lyktans eller facklans utseende viktigt?

 

HUR och VAD

Här ger vi två olika beskrivningar på enkla papperslyktor och pinnfacklor. Uppgiften anpassas efter de ämnesområden som involveras och hur man väljer att använda facklor och lyktor.

Verktyg och material - pinnfackla: torra pinnar, näver eller annat tändmaterial, stora konservburkar, tändstickor, sekatör och plåtsax.

Lektion: Pinnfackla (PDF att ladda ner).

Verktyg och material - flytande lyktor: veckotidningspapper, vattenfast lim, sax , linjal ”stumpar” av värmeljus utan aluminiumhölje och tändstickor.

LektionFlytande papperslyktor (PDF att ladda ner).

 

VISA

Använd er av facklorna och lyktorna för att fira skolavslutningen, eller annat evenemang i anslutning till skolan. Var noga med säkerheten. Placera alltid pinnfacklorna på brandsäkert underlag.

 

PLUS!

 

ORD

fackla, konstruktion, flyta, brinntid

 

Pinnfackla

 

Idébank för skolan är en del av webbsidan Slöjd håller. Lektionsförslagen är framtagna av Marie Fagerlind, Nämnden för hemslöjdsfrågor www.nfh.se

Lektionsförslagen i Idébank för skolan samt bilder på webbsidan får användas och kopieras under förutsättning att källan www.slojdhaller.se uppges.