Slöjd Håller- nu i skogen!

Gällberget_1

Söndagen den 13 november var det premiär på Slöjd Håller-guidning i skogen. Med utgångspunkt från boken Slöjden börjar i skogen  genomfördes en vandring i naturreservatet Gällberget i Degerfors kommun. Framför allt berördes trädslagen björk, gran och tall och deras användning inom slöjden. Deltagarna fick se exempel på hur kunskapen att bara välja det bästa slöjdmaterialet kan praktiseras i skogen. Vi tittade på krokvuxna björkar, tallar med reaktionsved (tryckved), mogna granar med pengabark och mycket mer. Det finns en resursbesparing att bara ta tillvara det bästa materialet. Att kunna själv stärker den egna självkänslan och och det finns en tillfredsställelse att göra det tillsammans. Guidningen genomfördes i samarbete med Hopajola, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Örebro län.