Det ska slöjdas i tid ...

Tänk om alla barn fick en veckas slöjdläger om året! Att jobba praktiskt med material från naturen, ute i naturen, skapar på lång sikt respekt för jordens resurser.

En vecka i juni varje år arrangeras ”Slöjden i skogen” för barn mellan 7 och 14 år i lilla byn Finnbacka några mil norr om Rättvik. Hemslöjdsföreningen, Finnbacka bystugeförening och SV Rättvik står som värdar för slöjdlägret som initierades av Astrid Lindqvist och arrangeras för nittonde året i rad. Lägret har varit igång så länge att de förstaårens barn är vuxna och jobbar själva som ledare. Lägret är mycket populärt och det är alltid kö på anmälningslistan.

Knotten härjar men de femtionio (59!) barnen är under fem dagar i rad fullt koncentrerade på sina uppgifter. Kreativiteten står högt i skyn. Under veckan provar barnen på flera olika tekniker och material. Rep av mattrasor till världens längsta hopprep. Pappersblommor av vackra krepp- och kolapapper till festlig utsmyckning. Blompinnar och dalahästar täljs och målas. Ullen formas till tovade älgar, grodor och fantasifigurer. Allt tar sin tid och får barnens alldeles egna personliga uttryck.

Ledarna städar undan efter dagens arbetspass och avslutar med att förbereda sig för lägrets sista dag. Knottbetten kliar, men vad gör det när man lycklig, efter en hel veckas slöjdande, kan ta hem sina troféer och drömma om nästa sommars slöjdläger !

Älgtrofé
Älgtrofé
Samling inför dagens slöjdande
Samling inför dagens slöjdande
Tovade mössor
Tovade mössor
Världens längsta hopprep av mattrasor
Världens längsta hopprep av mattrasor

Allemansrätten och slöjd

Marklav

Marklav

Vi talar ofta om värdet att söka sitt slöjdmaterial i naturen. Det är en viktig del av slöjdens helhetstänkande, ”från ax till kaka”. Vi lyfter gärna fram att slöjdens material är de som finns i närheten och till hands. I perspektivet hållbar utveckling är just det närproducerade, det miljövänliga och det sociala starka argument som poängterar slöjdens kvalitéer.

Men vad gäller egentligen i skog och mark för oss som vill slöjda av material från naturen?

När det gäller blommor, både ettåriga och fleråriga, får de plockas såvida det inte finns regionala eller lokala undantag. Fridlysning av växter och djur ger dem oftast ett fullständigt skydd. Det innebär att du inte får plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada den fridlysta arten.  För vissa arter kan det vara tillåtet att plocka en bukett åt sig själv, men inte mer än så. När det gäller fridlysning finns mer information på Naturvårdsverkets hemsida och på varje länsstyrelses hemsida finns de regionala skydden angivna.

Allemansrätten ger dig inte rätt att hugga ner eller på annat sätt skada växande träd. Om du vill fälla eller ta någon del av ett levande träd måste du ha markägarens tillstånd. Buskar nämns inte, men är med största säkerhet inte tillåtet att fälla en enbuske, mindre hassel eller annan växt med vedartad stam och buskliknande växtsätt. Mossor och lavar omfattas inte av den av den här regeln. De får troligen plockas, men inte i några större mängder och inte till försäljning. Här får du lära dig skillnaden mellan mossa och lav.

Så, vad återstår då för den slöjdare som vill finna sitt material i skogen?

Pinnar och kvistar som fallit till marken får du plocka. Se på Vildhjärtas hemsida vad det kan bli. Du kan plocka mossor och lavar i ringa omfattning, men inte i kommersiellt syfte

Allemansrätten ger oss en härlig möjlighet att röra oss ute i naturen. Vi kan gå, cykla, paddla och rida utan att fråga om lov. Du kan sitta på en sten och tänka eller bara tomglo. Allt detta är tillåtet så länge du tänker på ledorden ”inte störa, inte förstöra”. Allemanrätten bygger på den enskildes ansvar och omdöme. Du måste visa hänsyn till natur och djurliv, och mot markägare och andra som är ute.

Det är lätt att få uppfattningen att allemansrätten är något som funnits sedan människoaporna reste sig på två ben och började stöva runt i naturen, men begreppet ”allemansrätt” har troligen börjat användas någon gång på 1900-talets mitt. Allemansrätten är ingen lag och det finns ingen lag som definierar den exakt. Däremot finns det lagar som omger allemansrätten som reglerar vad som är tillåtet när vi vistas ute i naturen. Helt klart är att allemansrätten gäller för oss alla, inte bara dig som person utan även organisationer och näringslivet.

Om du hittar ett fint träd som du vill slöjda av och inte vet vems mark du är på: sök upp närmaste bebodda hus och fråga! Går inte det kan du via ekonomiska kartan hos Lantmäteriet få reda på fastighetsbeteckningen och sedan söka dig vidare via kommunen eller Skatteverket till vem som äger marken.

Var försiktig och varsam, men slöjda!

/Lars Petersson

Skydda skogen!

Frostig skog

Skydda Skogen är en ideell naturvårdsorganisation med fokus på skogen.De arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden ska bevaras. Det är något som går hand i hand med slöjden. En skog med mångfald av flora och fauna är en skog som mår bra. Träd som får växa i sin egen takt blir också ett slöjdmaterial. Det gamla sättet att bruka skogen, att ha blandskog ger friskare träd och där trivs skogens djur också.

Nu bjuder "Skydda skogen" in Miljöministern Lena Ek till en exkursion i det värdefulla skogsområdet Karats Råvvåive Vildmark utanför Jokkmokk 19 juni 2013. Jag hoppas att hon tar tillfället och accepterar inbjudan.

Skydda skogens hemsida!

Såg vid såg - och båda är handgjorda!

sågar web

Handgjord såg Tyvärr, de bara skymtar - innanför fönstret - men ack så häftiga. Här talar vi inte om motorsågar, utan handgjorda verktyg för att fälla stora träd!   Om jag förstått rätt är det Lars Gustavsson som tillverkar dem och han filar tänderna på sågbladet. I olika form och storlek, bara för att det ska gå lättare att fälla trädet! Om detta visst jag intet, men efter ett besök hos Grovform i Nybro har jag fått ny kunskap. Jag tror inte att jag får bruk av den, men sågen är ett konstverk i sig och funkar ju som insynsskydd.Grovforms hemsida hittar du här! På hemsidan kan du även se deras liar. De har utvecklat orvet och tillverkar det i björk och ekfaner, vilket ska göra det extra starkt. Dessutom kan du få det tillverkat efter din kroppslängd, bara för att det ska gå lättare att slå. Till sommarens slåtter är det dags att beställa nu!

En bok om ved!

  Boken Hel ved knuffade ner boken Jag är Zlatan från den norska topplistan före jul. Härligt att en bok om hur du hugger, staplar och förvarar din ved kan vara populärare än en bok om tidernas fotbollsproffs. Ved är en vetenskap och en passion skriver författaren Lars Mytting. Och så utvecklar han allt om vedhuggning och vedeldning. Boken finns ännu bara på norskt bokmål men man kan ju hoppas att det kommer en svensk översättning, för visst måste vi i Sverige elda på samma vis som våra norska grannar. Vill du läsa mer om boken eller beställa den, kan du göra det här.

Skogsåret 2011

Swedish-IYF-Logo

FN har utlyst 2011 till internationella skogsåret. Under hela året pågår aktiviteter runt om i världen för att uppmärksamma skogen och dess värde. Internationella skogsåret är en möjlighet att öka förståelsen och kunskapen om skogens betydelse. Skogen är oerhört betydelsefull för miljön, växter och djur, ekonomin och vårt välbefinnande. Miljödepartementet och Naturvårdsverket uppmanade i juni 2010 kommuner, länsstyrelser, frivilligorganisationer, forskare, bransch- och intresseorganisationer att bidra med sina goda exempel kring hur olika aktörer engagerar sig i arbetet med att bevara och hållbart nyttja våra naturresurser. Läs mer om Internationella skogsåret på hemsidan! Filmen om skogsåret är producerad av Naturvårdsverket.

Internationella skogsåret 2011 from Naturvårdsverket on Vimeo.

Slöjd Håller- nu i skogen!

Gällberget_1

Söndagen den 13 november var det premiär på Slöjd Håller-guidning i skogen. Med utgångspunkt från boken Slöjden börjar i skogen  genomfördes en vandring i naturreservatet Gällberget i Degerfors kommun. Framför allt berördes trädslagen björk, gran och tall och deras användning inom slöjden. Deltagarna fick se exempel på hur kunskapen att bara välja det bästa slöjdmaterialet kan praktiseras i skogen. Vi tittade på krokvuxna björkar, tallar med reaktionsved (tryckved), mogna granar med pengabark och mycket mer. Det finns en resursbesparing att bara ta tillvara det bästa materialet. Att kunna själv stärker den egna självkänslan och och det finns en tillfredsställelse att göra det tillsammans. Guidningen genomfördes i samarbete med Hopajola, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Örebro län.

Världsmiljödagen 5 juni 2011

World Environment Day 2011World Environment Day är en temadag som firas årligen över hela världen den 5 juni.  Dagen instiftades efter FNs första miljövårdskonferens i Stockholm 1972 då också FNs miljövårdsprogram UNEP bildades.  I år är temat Skogen (Forests: Nature at Your Service) och är en del i FNs Internationella Skogsåret 2011. På UNEPs hemsida finns mycket information, länkar och tips rörande Världsmiljödagen. Bland annat ett kalendarium där du kan skriva in aktiviteter eller få tips till hur du kan fira dagen. Varför inte arrangera en flash mob där du bor?