Materialtags

Asp

 Näver, furu, skiffer, linisolering, trätjära... Tack vare en ökad kunskap och medvetenhet om ekologiskt byggande är gamla beprövade naturmaterial åter aktuella. Den 5-6 maj är det Vårmässa på Nääs då också sommarutställningen Hållbara hem 2012 - rum för lust och list öppnar. Därifrån kommer dessa informationstags om olika material och deras miljöpåverkan. Lär dig mer om asp, ek, kalkfärg, lera, halm - de lokalproducerade och sunda materialen till hemmet! Vi publicerar en ny tag varje vecka. Här är den första materialtagen om asp (PDF).