Ullhyllning!

"Att ull är ett bra material med många fina egenskaper skriver nog många under på. Här på Slöjd håller finns en fördjupningstexten i ämnet, som Alan Waller med sin djupa kunskap på området har skrivit. I slutet av texten uttrycker han sej på det här fina viset:"Ullslöjden påverkar inte det globala klimatet. Men mikroklimatet tätt intill dig kan påverkas drastiskt – till det bättre! Ullplagg håller dig varm i rå kyla. Och skyddar vid brandtillbud, eftersom ullen är svårantändlig. Ulltextilier dämpar också ljud i hem och kontor. Använd strumpor av ull medan du samlar minnen och sätter fotspår i världen, så håller du hälarna unga – så bra mår huden av ull!"

Här är en länk till Alan Wallers text Den fantastiska ullen  i sin helhet