Ägodela

Ägodela - årets bok från Naturskyddsföreningen är full av inspiration och handlar om en viktig konsumtionsrevolution - där alla kan vara med. Allt fler väljer bort att äga mängder av saker som inte används ofta, utan väljer istället att låna, hyra, byta eller köpa begagnat. 

Grundprincipen är att det är tillgången som är viktig, inte ägandet. Det är ett fenomen som har många namn, men i boken väljer man att kalla det ägodela. Vi går allt mer från privat ägande till att dela på tillgångar och sparar på så sätt på miljön.

Boken Ägodela ger dig tips om hur du kan tänka om du vill börja konsumtionsrevolutionen i praktiken, samt ett temakapitel där entreprenörer, forskare och journalister ger sin syn på dessa frågeställningar och hur vi skall förhålla oss till utvecklingen.

 

Ny bok om Plåtslöjd

bffr6geojcytngsxtpc3 DIY med konservburkar och kapsyler!

Plåtslöjd innehåller beskrivningar på hur du själv gör ljusstakar, kannor, blommor, ljuskronor, bullfat, broscher och mycket mer av konservburkar, dryckesburkar, kapsyler och kakformar. Materialet finns runt omkring oss - återbruka burkar och annat användbart du har hemma och skapa själv!

Här finns grunderna för plåtslöjden: presentation av material och verktyg du kan behöva och instruktioner om hur du klipper, bockar, viker, nitar, löder och gör mönster i plåten. Boken är rikt illustrerad med foton och instruktiva teckningar. Dessutom beskrivs hantverkets historia. Författarna har gjort drygt 20 beskrivningar till plåtslöjd du kan göra själv och många fler modeller att bli inspirerad av.

Kalle Forss och Gunnar Jeppsson har lång erfarenhet som plåtslöjdare och har arbetat många år som hemslöjdskonsulenter i Skåne respektive Blekinge. Läs mer om Hemslöjdens förlag.

 

En bok om ved!

  Boken Hel ved knuffade ner boken Jag är Zlatan från den norska topplistan före jul. Härligt att en bok om hur du hugger, staplar och förvarar din ved kan vara populärare än en bok om tidernas fotbollsproffs. Ved är en vetenskap och en passion skriver författaren Lars Mytting. Och så utvecklar han allt om vedhuggning och vedeldning. Boken finns ännu bara på norskt bokmål men man kan ju hoppas att det kommer en svensk översättning, för visst måste vi i Sverige elda på samma vis som våra norska grannar. Vill du läsa mer om boken eller beställa den, kan du göra det här.

Gröna och sköna idéer

Det börjar bli aningen grönt utomhus (även uppe i Norrbotten) och då börjar i alla fall jag drömma om trädgård, balkonger och "utomhusslöjdande". Detta gjorde att jag kom att tänka på den inspirerande boken Grönt är skönt - av gräs och mossa, blommor och löv, vidjor och vass, som gavs ut redan 1996, men fortfarande finns att få tag på hos Hemslöjdens förlag, där den reas för 75 kronor. Den finns förstås också på flera bibliotek runt om i landet. Jag letade på Libris webbsök och här är länken till en lista på olika bibliotek som har boken jag nämnt. Hoppas detta boktips kan inspirera många fler än mej : )

Självklart ska barn ha leksaker!

Men inte behöver de tillverkas på andra sidan jorden. Och inte ska det behövas köpt energi för att leka med dem. Leksaker kan vara både roliga, hållbara och miljövänliga – i tillverkning, när de brukas och när de inte behövs mer. Det bästa är att göra dem själv, och ännu bättre tillsammans med barnen. Behöver du idéer och kunskap? I maj kommer boken SMÅSLÖJD. Barn slöjdar med vuxna, från Hemslöjdens förlag. Tjuvkika och beställ boken här.

Vi har puffat för den förut – men gör det igen!

Bomull en solkig historia Gunilla Anders bok Bomull en solkig historia.

Från bokens baksida kommer följande text:

”Följ med Gunilla Ander på en resa till diktaturens Uzbekistan. Här odlar bönder bomull under hot och skolbarn tvingas ut i skördearbetet. Här ligger också den uttorkade och förgiftade Aralsjön, en av jordens värsta ekologiska katastrofer.

Färden går vidare till USA, vars regering betalar ut ofantliga summor i stöd till bomullsodlare. Det har fått världsmarknadspriset att sjunka som en sten.

Hennes nästa anhalt är Västafrika där tio miljoner människor är helt beroende av inkomsterna från bomullsodlingen. Fyra länder i området tröttnade på att inte kunna överleva på sin främsta exportprodukt och blåste till strid mot USA.”

Gunilla Ander är journalist som specialiserat sig på EU:s jordbrukspolitik och WTO-förhandlingarna om frihandel och hon kommer till Gotlands Folkhögskola i Hemse för att föreläsa i ämnet. Det är möjligt tack vare ett samarbete med Ordfront Gotland, Gotlands Folkhögskola och Gotland Fairtrade Island.

Vi ses i Gullinsalen, torsdagen den 31 mars kl 19. Välkommen du också!

Ny bok: Den stora förnekelsen

”Boken handlar om vårt livsuppehållande system, det vill säga naturen och alla dess biologiska och biofysiska processer. Och om vår plats i den. På många olika fronter, vare sig vi talar om skog, mark, biologisk mångfald eller färskvatten, är vi på väg att slå i taket. Vi använder resurserna på fel sätt och kör jorden utan balansräkning. I boken utmanar vi bland annat forskarsamhället som är alltför inriktat på specialisering och tittar för litet på helheten. De flesta ekonomer går igenom Handelshögskolan utan att lära sig ett skvatt om naturen, ändå är det den som är själva basen för samhällsutvecklingen. Vi anser att vår ekonomiska modell är fel.” säger Anders Wijkman.

Lyssna!

"Det går bra för Sverige i världsmästerskapen i ekonomisk tillväxt. BNP ökade med 7,3% under 2010. Men är det en särskilt lämplig tävling som Sverige hävdar sig så väl i? Den brittiske miljöprofessorn Tim Jackson vill i sin bok Välfärd utan tillväxt omdefiniera välståndsbegreppet till att omfatta också andra värden än köpkraften och den snöda vinningen. Men är det en realistisk ambition?

Dessa och flera frågor diskuteras i veckans Filosofiska rummet med rubriken Tillväxten och det hållbara välståndet. Gäster är Gunilla Andersson vid Glokala tankesmedjan, humanekologen och ekonomen Kenneth Hermele samt författaren och debattören Johan Norberg. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist."

Lyssna på programmet här!

Ny bok om folkdräkt!

Barn i folkdräkt För dig som har intresse för folkdräkter kommer i maj en ny bok Scandinavian Folklore. De vackra bilderna vill inspirera till mer brukande av dräkt. Texten vill bland annat få oss att förstå hur textil producerades i bondesamhället. En nyttig kunskap även idag.

Anna-Karin Jobs Arnberg ,som medverkar i boken, förklarar sitt förhållande till dräkt så här: -Att framställa dräkter med alla tillbehör bygger på stor kunskap om olika material och tekniker. Jag ser folkdräkterna som en outtömlig källa för forskning, men också som en källa till inspiration och vidareutveckling av vårt kulturarv. När vi studerar likheter och skillnader mellan dräkter från olika regioner och länder ser vi snart att teknikerna oftast är desamma, det som en gång skiljde oss åt var tillgången på material. Dräkterna är ett historiskt arv och en levande källa till samhörighet, oavsett var vi kommer ifrån. Därför är det så viktigt att dräktskicket lever vidare i en dynamisk och meningsfull samverkan med den moderna människan, anser hon.

Bilden ovan är fotograferad av Laila Durán, Duran Publishing.     

 Mer om boken läser du här!

Boktips

”Välfärd utan tillväxt – så skapar vi ett hållbart samhälle” av Tim Jackson, som är professor i hållbar utveckling vid Surrey universitet i Storbritannien och sitter med i den brittiska regereingens hållbarhetskommission. Kan vi förena evig tillväxt med minskad miljöpåverkan? Vad som är oroande är att den ökande konsumtionen håller på att få ekosystemen att falla samman. Om vi inte kraftigt minskar konsumtionens miljöpåverkan så måste vi hitta en väg till välfärd som inte är beroende av kontinuerlig tillväxt. Dessa och andra frågor diskuteras i boken, som är utgiven på Ordfronts förlag. Vad tycker du om boken?.

Boktips om skog och hållbar utveckling

År 2011 är utnämnt till skogens år! Hur kan skötsel och bruk av skogen vara ett bidrag till en hållbar utveckling? I stort och smått? Om du är lässugen i frågan kan denna bok vara en trevlig läsning i vintermörkret.

Inte bara träd – hållbart mångbruk av skogslandskapet.

Redaktörer: Gunilla Almered Olsson, Gabriel Bladh, Bengt Månsson & Lars Nyberg

Carlssons förlag, 2004, ISBN 91 7203 599 4

Författarna är verksamma i den tvärvetenskapliga forkargruppen MiljöFocus vid Karlstads universitet.

I boken sker en intressant belysning av paradoxen att störningar behövs för att bevara skogens ekologiska mångfald.