Ny bok om folkdräkt!

Barn i folkdräkt För dig som har intresse för folkdräkter kommer i maj en ny bok Scandinavian Folklore. De vackra bilderna vill inspirera till mer brukande av dräkt. Texten vill bland annat få oss att förstå hur textil producerades i bondesamhället. En nyttig kunskap även idag.

Anna-Karin Jobs Arnberg ,som medverkar i boken, förklarar sitt förhållande till dräkt så här: -Att framställa dräkter med alla tillbehör bygger på stor kunskap om olika material och tekniker. Jag ser folkdräkterna som en outtömlig källa för forskning, men också som en källa till inspiration och vidareutveckling av vårt kulturarv. När vi studerar likheter och skillnader mellan dräkter från olika regioner och länder ser vi snart att teknikerna oftast är desamma, det som en gång skiljde oss åt var tillgången på material. Dräkterna är ett historiskt arv och en levande källa till samhörighet, oavsett var vi kommer ifrån. Därför är det så viktigt att dräktskicket lever vidare i en dynamisk och meningsfull samverkan med den moderna människan, anser hon.

Bilden ovan är fotograferad av Laila Durán, Duran Publishing.     

 Mer om boken läser du här!