Lokalt och småskaligt

Många som slöjdar är duktiga på att utnyttja lokala förutsättningar och hämtar material i sitt närområde. Produktionen av slöjdade föremål är ofta resurssnål och kräver sällan långväga transporter.

Read More

Konsumera smartare

Slöjdade saker har oftast hög kvalitet och håller länge. Föremålen går dessutom ofta att reparera, man behöver inte kasta och köpa nytt. Slöjd innebär varsam konsumtion.

Read More

Slöjd som hållbar livsstil

Slöjdade föremål består oftast av få material, vilket också är positivt ur hållbarhetssynpunkt. Ju färre olika material en produkt innehåller, desto lättare är de att reparera och återanvända.

Read More

Slöjdens kraft

Slöjden har också en stark social funktion, den för människor samman. I hemslöjden ordnas bland annat stickkaféer och täljargillen, informella samlingar där deltagarna lär av varandra.

Read More