Ägodela

Ägodela - årets bok från Naturskyddsföreningen är full av inspiration och handlar om en viktig konsumtionsrevolution - där alla kan vara med. Allt fler väljer bort att äga mängder av saker som inte används ofta, utan väljer istället att låna, hyra, byta eller köpa begagnat. 

Grundprincipen är att det är tillgången som är viktig, inte ägandet. Det är ett fenomen som har många namn, men i boken väljer man att kalla det ägodela. Vi går allt mer från privat ägande till att dela på tillgångar och sparar på så sätt på miljön.

Boken Ägodela ger dig tips om hur du kan tänka om du vill börja konsumtionsrevolutionen i praktiken, samt ett temakapitel där entreprenörer, forskare och journalister ger sin syn på dessa frågeställningar och hur vi skall förhålla oss till utvecklingen.