Hur många föremål finns det i en björk?

Vad får man om man tar vara på en hel björkstam och slöjdar av den? Det kan man nu få se på utställningen UR BJÖRK som visas i  Liljeforsateljén i Österbybruk, den 25 juli – 30 augusti. Öppet varje dag kl 12 – 16.

2013-2014 fick 22 slöjdare i Västra Götaland och Värmland dela på en 30 cm tjock och 25 m hög björk. Med fria händer och sinnen visade de vad och hur mycket man kan göra av en enda björk. Resultatet; 390 bruks- och konstföremål till ett värde runt 250 000 kr. En värdeökning på mer än 40 gånger jämfört med om björken skulle ha blivit timmer.

Projektet tillkom på initiativ av en grupp slöjdare och drivs i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Region Värmland och Slöjd i Väst/Västarvet. Utställningen visas nu av hemslöjdskonsulenterna i Uppsala län.

Varje dag möter du en hemslöjdskonsulent eller slöjdare i utställningen. Ta gärna med eget material och verktyg! Visst material och verktyg finns för den som vill prova på.

Läs hela programmet och mer om de kurser och föredrag som hålls i anslutning till utställningen – klicka här!