Handmade Issues - Hörvärt panelsamtal finns på Youtube

För två månader sen, 8 september arrangerades Handmade Issues på Kulturhuset i Stockholm. Under panelsamtalet som avslutade dagen diskuterades flera intressanta frågor: 

Kan slöjden, med sitt hållbarhetstänk kring resurshushållning och återbruk, bidra till långsiktiga förändringar på globala problem? Kan handgjort skapande bidra till en positiv utveckling när det gäller mångfald, representation och demokrati? Kan görandet bidra till välbefinnande och överlevnad och hur kan enskilda individer påverka samhället med händernas kunskaper? 

Den hörvärda och inspirerande paneldiskussionen går att lyssna på/se igen på Hemslöjdens YouTube kanal

Själv var jag en av dem som satt i publiken under Handmade Issues. Och av alla inspirerande ord som fick fart på tankarna, så var det speciellt tre ord som fastnade i mitt huvud: ”Slöjden är allas” 

 

Text och foto: Pia Jägstrand, länshemslöjdskonsulent i Norrbotten