Overshoot day

snigel_gaffel_Arne_Olsen_2014

Idag, den 19 augusti 2014 infaller The Overshoot Day. Det betyder att idag tar jordens produktion av årets resurser slut. Det är att jämföra med att göra slut på sin årslön redan i augusti. Vi får låna till resten av året. Frågan är när vi kan betala tillbaka, för nästa år lär The Overshoot Day infalla ännu tidigare om vi inte förändrar våra konsumtionsmönster eller sänker vår förbrukning av resurser. Ett sätt att försöka vrida konsumtionen åt ett mer hållbart sätt kan vara att: - köpa färre saker, gör själv

- använda naturliga material som kan ingå i ett kretslopp

- ge sakerna lång livslängd

- ha få materialkombinationer. En blandning av material gör att sakerna blir svårare att sortera när de en gång ska slängas. Det är särskilt viktigt när vi återbrukar.

Läs mer om The Overshoot Day här

bilden är en snigel tillböjd av en nysilvergaffel. Han som gjorde det heter Arne Olsén

/Lars Petersson