Trä vs plast

skedar
skedar

Här är en länk till en intressant artikel från tidningen Hela Hälsingland där Gunilla Kindstrand belyser slöjden ur ett funktionalitetsperspektiv. Hon närmar sig även miljöaspekten när det gäller färger och ämnen som kan avges från plastredskap i kontakt med livsmedel. Vi hoppas på fortsatt diskussion och forskning i ämnet. /Lars Petersson