Slöjd lönar sig

bloggbild
bloggbild

Företaget Pöyry har gjort en undersökning där man simulerat vad som händer om man gör biodiesel av 6 miljoner kubikmeter ved. Utbytet av detta blir värden för ca 6 miljoner kronor samt skapar 300 arbetstillfällen. Vid utveckling av träprodukter, med samma vedmängd, skapas 17 000 arbetstillfällen och värdet på produkterna uppgår till 40 miljarder.

I Västra Götaland och Värmland kommer vi, med ett gäng slöjdare, att pröva samma modell om än i mindre skala. Vi utgår från en 23 m hög björk med en diameter på 30 cm. Hur många föremål kan skapas ur denna stock och hur många näverburkar får vi ut av nävret.

Kanske kan resultatet visa på femtiofaldig ökning även för slöjdade föremål gentemot att göra biodiesel av stocken. Vi kommer också att spara allt spill som blir vid föremålstillverkningen och av detta kanske vi kan göra biodiesel eller strö till kaninen eller….

Kanske kan vi dessutom räkna hem en betydande energivinst då ju slöjdens produktionsmetoder är resurssnåla. Vad skulle produktvärdet vara om slöjden tog sig an 6 miljoner kubikmeter ved? Projektet kommer att visas under 2014.