Textilavfall

18
18

Vi konsumerar 15 kg kläder och hemtextilier per person och år i Sverige. Det är en ökning med 40 procent mellan år 2000 och 2009.

Varje person skänker i snitt 3 kg textilier till välgörenhet, medan 8 kg går till förbränning.

I dag saknas tekniker för att återvinna textilier. Det är ett problem eftersom tillverkningen slukar stora mängder vatten, energi, kemikalier och åkermark.

I slöjden återbrukas textilier på ett naturligt sätt, man gör om dem, lagar och till och med isolerar mellan timmerstockar med dem. När de till slut inte går att använda går de tillbaks till naturen eftersom de är nedbrytbara.

Enligt en artikel i NyTeknik arbetar KTH-professorer på att omvandla gamla textiler till nya.  Det nya materialet blir Viskos.  Läs artikeln

Svenska Röda Korset skickar samtidigt insamlade kläder som inte går att sälja till Nederländerna. Mottagarna är en organisation som heter KICI (Länk). De återbrukar också materialet och omvandlar dem till nya kläder, träliknande material och wellpapp.

Det är ett stort framsteg då Röda korset tidigare var tvungna att bränna osäljbara kläder. Tyvärr behövs inte kläderna i de drabbade länderna anser röda korset.

Att återanvända kläder på det här sättet verkar både komplicerat och konstlat för en slöjdare, men man måste antagligen återbruka textilier på olika sätt för att få bukt med problemet. Vi kan förstås också köpa färre kläder…