Tydlig trend för det handgjorda

I en undersökning av finska Taito kan man få reda på att etik och ekologi spelar stor roll i slöjdandet. Material är viktigt och återvinning av material kanske än viktigare. En glädjande detalj är att 92 % av de yngre i undersökningen säger att ”vi behöver kunskap om handarbete”. En stor de av de svarande säger också att handarbete är bra för hälsan och ökar välbefinnandet vilket ju är viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Att de unika, handgjorda, produkterna som har en stark miljöestetik börjar få fart bland unga människor är kanske en början på ett förändrat konsumtionsmönster. Annat som är positivt i detta är ungas närvaro på nätet för att hitta material, kunskap och produkter.

Förhoppningsvis kan denna hybridisering ger en spännande global ”marknad”. I detta ligger inte bara ekonomi utan större förståelse för andra kulturer med utbyte av kunskaper, varor och tjänster.

Vill du läsa rapporten så finns den här: http://www.taito.fi/fileadmin/TaitoGroup/kuvat/toiminta/trendisivu/Taitotrends_article2012.pdf