Ullforum har öppnat igen!!

ullcentrum_rev

En bit utanför Östersund (Ås) finns det ett centrum för ullhantering. Som efter omorganisationer nu åter är i drift, Torsta AB äger och driver Ullforum. Det handlar om småskalig förädling av ull, kardning, spinna och tovning. Jämtländska ullproducenter sparar in på långa transporter, har mer kontroll över förädlingen och slösar mindre på materialet. Ullens egenskaper är fantastiska, därför blir det bara ännu bättre när den inte behöver fraktas långt för att bli garn. Ullforums hemsida!

Priser:

Från ull till färdigt garn 600:-/kg Från ull till kardflor 300:-/kg Uppstartskostnad 500:-

Platttovningsmaskin som kardar plattor på 1x1,25 m 60:-/timme

Moms tillkommer.