Skydda skogen!

Frostig skog

Skydda Skogen är en ideell naturvårdsorganisation med fokus på skogen.De arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden ska bevaras. Det är något som går hand i hand med slöjden. En skog med mångfald av flora och fauna är en skog som mår bra. Träd som får växa i sin egen takt blir också ett slöjdmaterial. Det gamla sättet att bruka skogen, att ha blandskog ger friskare träd och där trivs skogens djur också.

Nu bjuder "Skydda skogen" in Miljöministern Lena Ek till en exkursion i det värdefulla skogsområdet Karats Råvvåive Vildmark utanför Jokkmokk 19 juni 2013. Jag hoppas att hon tar tillfället och accepterar inbjudan.

Skydda skogens hemsida!