Konsumtion - plast

kåsa2

Jag går fortfarande och tänker på det här med konsumtion. Konsumtion betyder ju förbrukning. Och vi förbrukar för mycket av jordens resurser. Det är inte bra ur perspektivet hållbar utveckling. Det är ingen bra utveckling. Om vi ska kunna lämna över en värld till kommande generationer som ger dem förutsättningar att leva ett, vad vi idag definierar som, ett gott liv så behöver vi tänka om när det gäller vår konsumtion. Förbrukning; vad förbrukar du idag? Hur förflyttar du dig från en plats till en annan? Vad har du på dig? Vad har processen fram till dina kläder förbrukat på sin väg från råmaterialet till färdigt plagg? Jag hörde på radio att det finns hela öar av plast i våra hav. Öar som flyter runt som består av ihopklumpade rester av plastartiklar. Dessutom finns en stor mängd små, små plastpartiklar i vattnet som följer med plankton som bl a valar äter. Dessa öar kan ses som en effekt av vår alltför höga konsumtion/ förbrukning. Vi förbrukar för mycket. Om plasten istället återvinns så behöver det inte tillverkas så mycket ny plast. Vi kan på så sätt fortsätta att förpacka mycket produkter men minska förbrukningen av resurser. Plast kan vara komplicerat att återvinna, det finns väldigt många olika plasttyper som alla har varierande innehåll.

Plast är relativt beständigt och förstörs långsamt. Det åldras och förlorar sina egenskaper över tid. Att det är svårt att destruera lockar till att använda plasten i ett återbrukssyfte. Plast kan ingå i olika slöjdsammanhang med återbruksprofil. Men är det verkligen saker vi behöver? Hur hade resursförbrukningen sett ut om vi istället gjort saken av ett material som finns som kan återföras i ett naturligt kretslopp genom t ex kompostering?

Lars Petersson, länshemslöjdskonsulent i Örebro län