5 R # 5

Foto:  Lars Petersson
Foto: Lars Petersson

Fem R Vi lånar mycket från det engelska språket. Inom begreppet hållbar utveckling cirkulerar ord som återbruk, resurshushållning, lappa och laga, återvinning och så vidare. Det kan vara svårt att få ett grepp om alla ord och uttryck. I fem blogginlägg försöker jag bena upp och förklara. Till hjälp tar vi fem ord från engelskan: repair, reuse, reduce, recycle och redesign.

R # 5: Re- design = omforma, omkonstruera; ”pimpa”

Mycket av det vi brukar kalla återbruk kan rymmas inom begreppet Re-design. Här kan fantasin flöda! Vi kan förädla, förfina, förbättra och förhöja upplevelsen av att föremål. Vad som är utgångsmaterialet är kanske inte det viktiga. Det kan vara ett fynd från en loppis, något som stått undanställt i källaren eller det där som man ärvt utan att veta exakt var det ska placeras. Funktionen kan ändras. Uttrycket kan moderniseras. Att ”pimpa” är ett begrepp som är aktuellt idag. Det kan rymmas inom redesign. Det handlar då om att förädla, förfina, pynta med en viss dragning mot det extravaganta. Ibland kan det upplevas som något provocerande i betydelsen att det man gjort signalerar ett ställningstagande.