5 R # 3

Stol av Anders Lindberg. Foto Thomas Harrysson
Stol av Anders Lindberg. Foto Thomas Harrysson

Fem R

Vi lånar mycket från det engelska språket. Inom begreppet hållbar utveckling cirkulerar ord som återbruk, resurshushållning, lappa och laga, återvinning och så vidare. Det kan vara svårt att få ett grepp om alla ord och uttryck. I fem blogginlägg försöker jag bena upp och förklara. Till hjälp tar vi fem ord från engelskan: repair, reuse, reduce, recycle och redesign.

R # 3: Re- duce = redusera, vara resurssnål, inte använda mer material, resurser, energi än nödvändigt

Hur åstadkommer vi föremål som vi behöver utan att förbruka mer resurser än nödvändigt? Det är en av våra utmaningar i framtiden. Här kan den industriella produktionen lära mycket av slöjden och hantverket. Bara genom att klyva ut sitt material ur en stock gör att slöjdaren kan tillverka starka och hållbara saker i dimensioner som vore otänkbara om materialet sågats ut utan att följa fiberriktningen. Väl utnyttjat räcker utgångsmaterialet långt. Slöjdprocessen är till stor del fri från tillförd energi som är olje- eller kolbaserad. Om materialet till slöjprodukten är hämtad från närområdet är vinsten ännu större. I framtiden kommer det bli allt viktigare att tänka ”hela vägen” från råvara till färdig produkt. Slöjdaren kan lätt deklarera sina produkter när det gäller material, energi och miljömässigt.