5 R # 1

foto:Kajsa Grebäck
foto:Kajsa Grebäck

Vi lånar mycket från det engelska språket. Inom begreppet hållbar utveckling cirkulerar ord som återbruk, resurshushållning, lappa och laga, återvinning och så vidare. Det kan vara svårt att få ett grepp om alla ord och uttryck. I fem blogginlägg försöker jag bena upp och förklara. Till hjälp tar vi fem ord från engelskan: repair, reuse, reduce, recycle och redesign.

R # 1: Re- pair = reparera. Laga. Lappa. Måla om.

Ju färre material ett föremål består av, ju lättare är det att laga. Om det dessutom är naturmaterial från växt-, och/ eller djurriket som inte förädlats till oigenkännlighet, så är det enklare att reparera själv. Grundinställningen bör vara att reparation är förstahandsalternativet när något har gått sönder. Alltför mycket hamnar på kommunernas deponi,  d v s soptippen.

Med lite grundläggande kunskaper inom slöjd går det som en dans att lappa ett par byxor eller några utslitna armbågar på en skjorta. Traditionella möbler som är tillverkade av massivt trä är lätta att laga jämfört med stolar, bord och skåp som består av en stomme av spånskiva, MDF-board eller plast. De äldre möblerna är ofta logiskt sammansatta, så det är inte så svårt att förstå hur man på bästa sätt plockar isär, justerar och sätter ihop igen. Andra skador som kantstötta hörn eller avbrutna ben kräver lite mer kunskap, men värdet att laga är större än att slänga! På äldre byggnader brukar fönster vara den mest utsatta delen, förutom taket. Det finns många kurser i fönsterrenovering och varje fönster som lagats med traditionella metoder är en kulturhistorisk insats och upprätthållande av kunskap.