Köp dig fri!

Köp dig fri

En nyutkommen bok om design, överlevnad och konsumtion av Ingrid Sommar och Susanne Helgeson. Vi kan inte sluta tillverka och köpa saker. Däremot är det hög tid att vi börjar bry oss om skillnaden mellan bra saker vars tillkomst och karaktär vi kan stå för och dåliga saker som bara är skräp.

Med ”Köp dig fri!” menas inte att slippa undan från ansvar, utan raka motsatsen. Att vara beredd att betala det fulla priset för etiskt juste konsumtion.

I kapitlet ”Revolutionen görs för hand – eller?” intervjuas bl.a. Johanna Rosenquist och Otta von Busch om hemslöjdens relation till hållbar utveckling och det konstateras att ”Hemslöjden har också blivit alltmer samtida genom kopplingen till hållbarhet”.