Bygga ekologiskt

byggekologi

Hus och vårt boende är en stor källa till ansträngning av jordens resurser. Förutom den energi som går åt till att värma våra bostäder påverkar uttaget och förädlingen av byggmaterial vår miljö, hälsa och ekonomi. Det går att med relativt enkla medel påverka den miljömässiga belastningen så en renovering eller reparation av ett hus eller en del av ett hus gör en så liten skada som möjligt. Förutom att bruka traditionella kunskaper och metoder så finns idag många tekniska lösningar som ger en mindre påverkan på miljö, hälsa och ekonomi. Det är ett komplext område med många blindgångar och det kan vara svårt att hitta rätt. Det är inte alltid brädgården eller bygghandeln har de smartaste lösningarna och alternativen. Då behövs kunniga konsumenter som efterfrågar de hållbara alternativen! En hel del av den kunskapen kan du skaffa dig i boken Byggekologi som nu kommit ut i en ny och reviderad upplaga. Området är dynamiskt och därför ändras hela tiden de bästa valen. framför allt när det gäller de tekniska lösningarna. Slöjden står stark även i det här sammanhanget. De traditionella kunskaperna och metoderna håller! Läs boken och bli skaffa dig mer kunskap och bli stärkt i din egen kunskap i slöjd. Läs mer om boken här.