Mittnordiska kulturdagar i östersund!

Den 9-10 mars arrangeras en Mittnordisk Kulturkonferens i Östersund med form, design och hemslöjd i mittnorden som tema. Det kommer att bli föreläsningar, studiebesök, workshops, showroom och mycket mer dessa dagar.

Bland många föreläsare kan man lyssna på Faythe Levine som är en framträdande person inom Craftivismen och DIY-rörelsen i USA. Hon har producerat och regisserat dokumentärfilmen Handmade Nation som skildrar den nya vågen av kreativa hantverkare som skapat en rörelse, en reaktion mot konsumism. Craftivism är en sammanslagning av de engelska orden för hantverk och aktivism. Genom handarbete kan man uttrycka åsikter och påverka andra.

För att läsa mer om konferensen klicka här