Om att slöjda sej till ro

 På Facebook figurerar all möjlig information som spretar åt olika håll. Häromveckan råkade jag på en artikel som fastnade i mitt minne. Den heter Sticka dej till ro och handlar om att det numer finns vetenskapliga belägg för att stickning är bra för hälsan. Både blodtrycket och pulsen lär sjunka när man stickar. Nyligen hittade jag ännu en artikel på nätet, som ger ett konkret exempel på detta med välmående  kopplat till både stickning och att på andra sätt slöjda med sina händer. Den handlar om hemslöjdskonsulenterna i Uppsala som ordnar må-bra-kurser med slöjden i centrum. Artikeln heter Slöjd på recept och finns på Lärarförbundets webbsida Lärarnas nyheter