Europa minskar avfallet!

tovning 001 webb

Den här veckan ska Europa minska avfallet.  Verkligen behövligt och det finns ju massor man kan göra för att  få ett mindre sopberg. Sortera, kompostera och återbruka så mycket som möjligt. Du kan läsa mer om projektet här. Där kan du även läsa vad som pågår under veckan och var, kanske en plats nära dig.Är du i grannskapet av Västerås har du möjlighet att se hur du återvinner wellpapp till korgar och fat i flätteknik. Det är Västmanlands läns Hemslöjdsförbund och hemslöjdskonsulenten som står för aktiviteten, exakta uppgifter får du här. Och du - tänk på att du under veckan kan få kunskap och idéer om hur du minskar avfallet resten av livet!