Skogsåret 2011

Swedish-IYF-Logo

FN har utlyst 2011 till internationella skogsåret. Under hela året pågår aktiviteter runt om i världen för att uppmärksamma skogen och dess värde. Internationella skogsåret är en möjlighet att öka förståelsen och kunskapen om skogens betydelse. Skogen är oerhört betydelsefull för miljön, växter och djur, ekonomin och vårt välbefinnande. Miljödepartementet och Naturvårdsverket uppmanade i juni 2010 kommuner, länsstyrelser, frivilligorganisationer, forskare, bransch- och intresseorganisationer att bidra med sina goda exempel kring hur olika aktörer engagerar sig i arbetet med att bevara och hållbart nyttja våra naturresurser. Läs mer om Internationella skogsåret på hemsidan! Filmen om skogsåret är producerad av Naturvårdsverket.

Internationella skogsåret 2011 from Naturvårdsverket on Vimeo.