Slöjden börjar i skogen

Slöjden_börjar_Omslag.indd

Boken "Slöjden börjar i skogen -konsten att läsa ett träd"  beskriver den kunskap som är bra att ha när man väljer material till träslöjd. Ett val som ofta görs ute i skogen. Med ett medvetet val sparas mycket material. När krokvuxet virke används och formen anpassas efter hur trädet växt går det att använda smäckra dimensioner. Ett omsorgsfullt val av material till träslöjd resulterar ofta i hanterbara ämnen som kan bäras hem till verkstaden utan att maskiner behövs. Redan där sker en resurshushållning. Om ämnet sedan bearbetas för hand så åtgår mindre energi än om maskiner används. Boken innehåller även ett kapitel om slöjden som ett bidrag till en hållbar utveckling, skrivet av Mia Lindgren. Boken finns att beställa via Hemslöjdens förlag.