Ny bok om hur du renoverar och energieffektiviserar ditt hus

Svenska byggnadsvårdsföreningen har med stöd av Energimyndigheten givit ut en bok om hur man varsamt kan energieffektivisera sitt hus utan att moderniseringarna förändrar husets karaktär och stildrag. Vad gör man när inte ulltofflorna och ylletröjan hjälper? Hur fungerar fysiken när det gäller fuktens rörelser i ett hus i originalskick och ett hus som är tilläggsisolerat? Vilka uppvärmningsformer är lämpliga i gamla hus? Här finns mycket att läsa och lära sig om man vill sköta om sitt hus på ett sätt som följer den hållbara utvecklingens principer. Läs mer om boken på www.byggnadsvard.se