Raw ideas 2011

Den 17 oktober genomförs konferensen Raw ideas 2011 och den har sin utgångspunkt i Östersjöregionens råvarunäringar. Ull, kalksten och trä är för oss inom slöjden välkända material men här lyfter man även fram mineral och vatten - nog så viktigt! Deras potentiella framtid ur ett design - och affärsmässigt hållbarhetsperspektiv kommer att belysas, genomlysas och diskuteras.

Anmälan och mer information hittar du här.

Välkommen med!