Kulturattack i Östersund!

Kulturattacken är en konferens med "Skapande skola" som tema. Deltagarna var lärare, rektorer, politiker och kulturtjänstemän från kommunerna. Under Kulturattacken hölls det en massa olika intressanta workshops i alla kulturformer. Hemslöjdskonsulenterna bidrog med workshops i täljning och textilt återbruk plus broderi.

Det som flera av våra deltagare kunde konstatera var hur socialt och lugnande det är att till exempel sätta sig ner och tälja. En av deltagarna berättade (hon är fritidspedagog) att barnen varvar ner när de får slöjda, de fokuserar och börjar samtala med de övriga i låg samtalsnivå. I det stressiga och jäktiga samhälle vi lever i är det jätteviktigt att hitta sätt att att kunna varva ner, slöjden kan vara ett sånt andhål!

Om du vill veta mer om Kulturattacken kan du läsa här!