Vad kan jag som egenföretagare göra för att bidra till Hållbar utveckling?

Position Green är en webbplats som kan stödja och vägleda stor som liten att göra gröna val när inköp ska göras till företaget. Du kan få hjälp att utforma miljökriterier för dina inköp. I Positions Greens hemsida finns tillgång till en databas med en mängd inköpsställen som tillhandahåller produkter och tjänster som är miljömässigt acceptabla. Ett medvetet val i det lilla företaget kan stärka varumärket och ta plats som ett hantverkligt, slöjdigt och vara ett bidrag till en hållbar utveckling i lokalsamhället.