Roadkills!

Under 2009 polisanmäldes runt 45 000 trafikolyckor med vilda djur. Ungefär 800 personer skadas mer eller mindre svårt varje år. Cirka 8-10 personer dödas i viltolyckor varje år. De flesta dödsolyckorna sker med älg.

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

Läs mer på:  http://www.polisen.se/sv/Lagar-och-regler/Trafik-och-fordon/Trafik/Viltolyckor/ Om du vill veta hur du ska bete dig om du är med om viltolycka!

Det händer ganska ofta att man ser överkörda djur på vägkanten. Grävling är inte helt ovanligt. Viltolyckor är tråkiga och olyckliga för alla parter. Jag tänker att man ändå kan få ut något gott av det och ta reda på det som går. Ett sätt att hedra det dödade djuret kan vara att ta reda på skinnet, om det fortfarande är användbart och slöjda något av det. Viktigt är förstås att följa alla regler som finns gällande vilt.