Möbler av det rätta virket

En väl använd bordsyta. Obehandlad, vacker efter många års brukI en artikel i Svenska Dagbladet den 19 mars 2011 beskrivs några tydliga trender inom möbeltillverkningen. Från Carl Malmstens Furniture studies vid Linköpings universitet kommer vindpustar som berättar att trärena ytor efterfrågas. Gärna av inhemska träslag. Kunderna efterfrågar åtgärdsbara ytor i sin strävan att omge sig med mer hållbara och miljövänliga möbler. Att en obehandlad yta behöver skötas för att bli långlivad verkar inte bekymra kunderna. En annan trend som beskrivs i artikeln är man i framtiden kommer att köpa färre saker och efterfrågar ursprunget för varje sak. Kunden vill veta var möbeln är tillverkad, av vem och av vad.

Till sist konstateras att ett bra alternativ till en obehandlad yta är rena linoljor, utan lösningsmedel. Med en ren, lokalt producerad linolja blir träytan lätt att underhålla och lätt att bättra på.

Allt detta ligger helt i linje med slöjdens karaktärsdrag. Slöjden har varit och är:

  • lokalt producerad och resurssnål
  • av material som hämtats i närområdet.

Produktion av slöjd innebär

  • en marginell miljöpåverkan och
  • nästan obefintligt bruk av petroleumprodukter.

Förresten: När får vi se den första kravmärkta linoljan? Eller finns den redan?