Mer hållbarhet för slöjden i skolan!

skolslöjd I den nya läroplanen betonas hållbar utveckling och att slöjden har ett ansvar för att koppla samman miljö och resurshushållning. I det som måste läras ut för årskurs 4-6 står det:

"Slöjden i samhället

• Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

• Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material."

Återbruk blir en framtidsfråga och det är bara att hoppas på att eleverna svarar ja på den.

På högstadiet ska eleverna studera hur olika material produceras ur ett hållbarhetsperspektiv.  Så här står det i läroplanen:

"Slöjden i samhället

• Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

• Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv."

Hur mycket resurser går åt för att producera olika textila material? Hur mycket förorenar ett textilt material? Och hur påverkas de som arbetar inom textilbranschen. Svåra men viktiga frågor och med goda kunskaper kan man sedan påverka. Det finns goda förutsättningar för medvetna konsumenter.

Den nya läroplanen och de nya kursplanerna för slöjd hittar du här.

Källa: Slöjdforum 02/11.